» ANA SAYFA
» VAKIF RESİMLERİ
» ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ
» SİLSİLE-İ ALİYYE
» KİTAP İNDİR
» VİDEO ARŞİVİ
» SESLİ YAYINLAR
» LiNKLER
» İRTİBAT
   » Bağış
Bağışlarınız için
HESAP NUMARALARIMIZ

  »  İrtibat

E-Posta 

bilgi@bulentgencervakfi.com 

Telefon 

+90 312 329 17 04

 
 
 
Videolar Suriye Ziyâretleri
 
Suriye Ziyâretleri (Birinci Kısım)
Bülent Gençer Vakfı tarafından hâzırlanan Sûriye Ziyâretleri filmi üç kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda, Suriye ve Hicâz demiryolu hakkında genel bilgiler ile, Şâm-ı Şerîf şehrinde medfûn, Ebüdderdâ, Mu'âviye, Faddâ, Abdüllah bin Ümmi Mektûm, Bilâl-ı Habeşî ve Evs bin Evs es Sakafî (radıyallahü anhüm ecma'în); Ümeyye Câmi'i ve Yahyâ (aleyhisselam), Selâhaddîn-i Eyyûbî, Sultân Nûreddîn Mahmûd bin Zengî, Abdülmelîk bin Mervân, El Velîd bin Abdülmelîk, İbni Âbidîn, İbni Asâkir (rahmetullahi aleyhim ecma'în)in kabr-i şerîflerine yapılan ziyâretleri izleyebilirsiniz.

* Videoyu kaydetmek için Yükle butonuna basınız >>

Videoyu SeyretSuriye Ziyâretleri (İkinci Kısım)
Sûriye Ziyâretleri filminin ikinci kısmında, Şâm-ı Şerîf şehrinde medfûn, Mevlâna Hâlid-i Bağdâdî Osmânî, Muhyiddîn-i Arabî, Abdülkâdir-i Cezâirî, Abdülganî Nablusî, Sultân Vahideddîn Hân (rahmetullahi aleyhim ecma'în) ve Dıhye-i Kelbî (radıyallahü anh)ın kabr-i şerîflerine yapılan ziyâretleri izleyebilirsiniz.

* Videoyu kaydetmek için Yükle butonuna basınız >>

Videoyu SeyretSuriye Ziyâretleri (Üçüncü Kısım)
Sûriye Ziyâretleri filminin üçüncü kısmında, Dâriyye'de Ebû Süleymân-i Dâranî; Neva'da İmâm-ı Nevevî; Humus'da Hâlid bin Velîd, Abdüllah ve Ubeydullah bin Ca'fer-i Tayyâr, K'ab-ül Ahbâr, Ömer bin Abdülazîz, Vahşî ve Sevbân, Ebû Ümâme (rahmetullahi aleyhim ecma'în) hazretlerinin kabr-i şerîfleri ile, üçyüzden fazla sahâbinin medfûn olduğu Bâb-ı Tedmûr Kabristânına yapılan ziyâretleri izleyebilirsiniz.

* Videoyu kaydetmek için Yükle butonuna basınız >>

Videoyu Seyret 

.::Bülent Gençer Vakfı .::.