» ANA SAYFA
» VAKIF RESİMLERİ
» ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ
» SİLSİLE-İ ALİYYE
» KİTAP İNDİR
» VİDEO ARŞİVİ
» SESLİ YAYINLAR
» LiNKLER
» İRTİBAT
   » Bağış
Bağışlarınız için
HESAP NUMARALARIMIZ

  »  İrtibat

E-Posta 

bilgi@bulentgencervakfi.com 

Telefon 

+90 312 329 17 04

 
 
 
Videolar Mısr Ziyâretleri
 
Mısr Ziyâretleri (Birinci Kısım)
Bülent Gençer Vakfı tarafından hâzırlanan Mısr Ziyâretleri filmi üç kısımdan meydana gelmektedir. Birinci kısımda Kâhire şehrinde medfûn, Hazret-i Hüseyn ve Amr İbn i Âs "radıyallahü anhüm"; Abdülvehhâb-ı Şa'rânî, İbrâhîm Gülşenî, Muhammed Alî Pâşa, Şerefeddîn-i Kürdî (rahmetullahi aleyhim ecma'în)in kabr-i şerîflerine ve Sultân Hasen ve Ahmed Rıfâ'i Câmi'lerine yapılan ziyâretleri izleyebilirsiniz.

* Videoyu kaydetmek için Yükle butonuna basınız >>

Videoyu SeyretMısr Ziyâretleri (İkinci Kısım)
Mısr Ziyâretleri filminin ikinci kısmında, Kâhire şehrinde medfûn, Abdüllah Menûfî, Âişe binti Ca'fer-i Sâdık, Ebû Alî Rodbârî, İbni Dakîk-ul İyd, İbn-i Fârid, İbn-i Hacer-i Askalânî, İbni Hümâm, İmâm-ı Süyûtî, İmâm-ı Şâfi'î, Müzenî, Leys bin Sa'd, Seyyidet Nefîse, Seyyidet Sükeyne, Seyyidet Zeyneb, Tâc-üd-dîn-i İskenderî, Zekeriyyâ Ensârî, Zeyd bin Zeynel'Âbidîn, Zeyla'î, Zünnûn-i Mısrî (rahmetullahi aleyhim ecma'în)in kabr-i şerîflerine yapılan ziyâretleri izleyebilirsiniz.

* Videoyu kaydetmek için Yükle butonuna basınız >>

Videoyu SeyretMısr Ziyâretleri (Üçüncü Kısım)
Mısr Ziyâretleri filminin üçüncü kısmında, Mısrın, Mürsî Alem şehrinin güneydoğusunda Sahrâ-i Ayzâb denilen çölün içinde, Hamisre denilen bölgede medfûn Ebül-Hasen-i Şâzilînin "rahmetullahi aleyh"; İskenderiyye şehrinde medfûn, Dâvüd-i İskenderî, Ebül Abbâs-ı Mürsî, İmâm-ı Busayrî ve Yâkût-ı Arşî hazretlerinin; Desûk şehrinde medfûn, İbrâhîm Desûkî hazretlerinin ve Tanta şehrinde Ahmed-i Bedevî (rahmetullahi aleyhim ecma'în)in kabr-i şerîflerine yapılan ziyâretleri izleyebilirsiniz.

* Videoyu kaydetmek için Yükle butonuna basınız >>

Videoyu Seyret 

.::Bülent Gençer Vakfı .::.